Witold Zakrzewski

Witold Zakrzewski

Witold Zakrzewski (ur. 1962 r. w Rzeszowie) dyplom w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę projektową oraz prowadzi działalność społeczną. W latach 2001-06 pełnił funkcję prezesa Okręgu Poznańskiego ZPAP. Założyciel i kierujący Galerią Rozruch w Poznaniu. Kurator, członek jury oraz uczestnik wielu wystaw polskich i zagranicznych. Prezes Zarządu ESŚT Ekoart, członek Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania (2014-2018), wielokrotny Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania 20012, 2014. Czynnie działa na rzecz integracji środowisk twórczych. Odznaczony oznaką Zasłużony Działacz Kultury. Mieszka w Poznaniu.

Dzieła

Filtruj

There are no filter terms yet

There are no filter terms yet

Wieża Babel

Wieża Babel

Witold Zakrzewski

19.375,00  17.000,00