***ZASADY WSPÓŁPRACY !

Serdecznie  witamy  Artystów,  prosimy o zapoznanie się  z zasadami  współpracy z Galerią IGTS i  życzymy  sukcesów.

I.Rejestracja   

Rejestrując się należy w nazwie użytkownika wpisać IMĘ i NAZWISKO

1. Podczas rejestracji artyści proszeni są o wpisanie   wykształcenia  artystycznego lub przynależenia do związku  artystycznego: ZPAP, ZPTS, ZAP, ZPARP.

2.Artystów z nierejestrowych (zwykłych) stowarzyszeń i artystów  z  zamiłowania  prosimy  o przysłanie  6 prac na maila,  informację o wystawach indywidualnych,  gdzie i kiedy się odbyły. (  galeria@tworcowsztuki.pl )

3. Do profilu należy wkleić swoje zdjęcie ( legitymacyjne, lub przy pracy )

4. Należy wypełnić  CV  artystyczne, min 100 znaków – maks 1000

5. Artysta może posiadać wyłącznie jedno konto.

6. Galeria aktywuje profil artysty.

7. Każda zmiana na  profilu powoduje przeniesienie do ponownej aktywacji.

II. Sprzedaż

 1. Dzieło wystawione do sprzedaży należy opisać: wszystkie informacje o dziele lub wypełnić zakładkę ATRYBUTY.  Cenę należy wpisać liczbą,  (np. 999   1500  3200   itp) bez przecinków, kropek i bez symbolu waluty – zł
 2. Fotografie dobrej jakości,  maks. 2 Mb  min  6oox600 kb  w kwadracie , niewykadrowane, nieostre,  słabej jakości nie będą  renderowane.
 3. Można wstawić dodatkową galerię zdjęć  oraz film reklamowy( nie obowiązkowe)
 4. Bez kosztowo można wystawić do sprzedaży  30 dzieł, (maks. 5 dzieł/dziennie )za  każde następne dzieło należy  opłacić 1 zł za 30 dni. ZPTS  91 1600 1462 1886 1910 4000  0001)
 5. Wystawione dzieła na portalu co 30 dni należy przedłużać po tym terminie dzieła zostaną zawieszone do momentu ponownej aktywacji przez artystę na następne 30 dni.
 6. Artysta nie może usuwać z galerii  sprzedanego dzieła.
 7. Galeria do podanej przez artystę ceny  dolicza 25% prowizji.
 8. Wybrane Dzieła  przez Galerię zostaną  wystawiane do sprzedaży wciągu 72 godzin.
 9. Dzieło, które zostało  edytowane i zmienione przez artystę, przechodzi w oczekiwanie do ponownej akceptacji.
 10. Galeria ma prawo wycofać dzieła ze sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 11. Galeria nie ma obowiązku składania wyjaśnień w przypadku nie wstawienia do sprzedaży lub wycofania dzieła.
 12. Artysta jest zobowiązany do sprzedanego dzieła dołączyć dokument sprzedaży *nawet jak nie prowadzi działalności gospodarczej. (umowa kupna sprzedaży) Należy wpisać całą kwotę jaką zapłacił  kupujący również uwzględniając kwotę prowizji.
 13. Podatek od sprzedaży dzieła odprowadza artysta w rozliczeniu rocznym.
 14. Galeria wystawia Artyście  Rachunek zawierający kwotę prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży dzieła, którą należy odliczyć od uzyskanego przychodu w rozliczeniu rocznym.
 15. Rachunek Galeria wysyła drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
 16. Związek Polskich Twórców Sztuki pełni rolę pośrednika  pomiędzy Artystą(sprzedającym), a kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez sprzedającego dzieł.
 1. Kupujący zaznacza opcję – kup teraz –

–  Kupujący przelewa zapłatę na rachunek Galerii – ZPTS

–  Artysta wysyła dzieło na otrzymany adres dostawy, oraz  niezwłocznie  zaznacza na galerii, że dzieło zostało  WYSŁANE  

–  Kupujący odbiera przesyłkę.

–  Galeria przekazuje sprzedawcy  na wskazany rachunek bankowy żądaną kwotę.

–  Zamówienie zrealizowane   rola Galerii zakończona.

 1. Za ewentualne roszczenia kupującego związane z rękojmią odpowiada tylko i wyłącznie sprzedający.
 2. Zwrot dzieła – kupujący  w terminie  ustawowym ma prawo odesłać dzieło na adres artysty-sprzedającego.
 3. Sprzedający  dokonuje  zwrotu kupującemu całkowitych kosztów przez niego poniesionych. Galeria dokonuje zwrotu prowizji sprzedającemu.
 4. Galeria zabrania umieszczania na IGTS:

–  treści reklamowych, stron www, linków do innych galerii, sklepów, blogów, nr. tel. adresu…  itp.

– Wystawiania tych samych prac w innych galeriach internetowych. ( zasady zdrowej konkurencji)

–  Artystom posiadającym  własny autorski sklep internetowy.

– Wstawianie na Galerii obrazów wystawianych na Allegro.

Wszystkie inne informacje zawiera  REGULAMIN  SKLEPU

 •  wzór RACHUNKU  dołączonego do sprzedanego Dzieła

Rachunek nr    xxx……………

Miejsce i data wystawienia:   ………………………………………………………………

Dane sprzedawcy: ……………………………………………………………………………..

Dane kupującego:  ……………………………………………………………………………..

Przedmiot sprzedaży:   ……………………………………………………………………….

Cena sprzedaży:   ………………………

zapłacono dnia:  ………………………..

Zwrot bez podania przyczyny: w ciągu 14 dni  na adres :………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..