RENATA KOWALCZYK

Renata Kowalczyk

„Jest w swym spojrzeniu i wrażliwości na otoczenie wyjątkowo indywidualne.
Wnosi nową jakość na rynek sztuki. Jej prace podobają się zarówno, tym co kochają sztukę abstrakcyjną, jak i tym bardzo przywiązanych do tradycji.”
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy 1986-1991, kierunek technik-grafik, oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2014-2019), Zarządzanie Dziedzictwem kulturowym i Ochrona Zabytków. Zajmuje się malarstwem, pisaniem ikon (pracownia Agios), sztuką użytkową. Uczestniczyła w Ogólnopolskim Biennale Plastyki Dąbrowa Górnicza 2012 gdzie otrzymała Grand Prix za obraz „Malwy”. W 2013 główna nagroda ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Las i człowiek”za obraz „Siewca złota”.

Dzieła

żonkile

żonkile

Renata Kowalczyk

996,00