MIROSŁAWA FORTINI

MIROSŁAWA FORTINI

Dzieła

gitara wisząca na ścianie

gitara wisząca na ścianie

Mirosława Fortini

1.035,00 
Reprodukcja Pablo Picasso Tete du Femme

Reprodukcja Pablo Picasso Tete du Femme

Mirosława Fortini

1.012,00 
Kobiety

Kobiety

Mirosława Fortini

1.725,00 
Martwa natura z serem

Martwa natura z serem

Mirosława Fortini

828,00 
Modlitwa

Modlitwa

Mirosława Fortini

1.152,00 
Cieknące zegary

Cieknące zegary

Mirosława Fortini

1.272,00 
Plaża

Plaża

Mirosława Fortini

1.104,00 
Obraz złocony

Obraz złocony

Mirosława Fortini

1.500,00 
Portret Kobiety

Portret Kobiety

Mirosława Fortini

1.265,00 
Muzyk

Muzyk

Mirosława Fortini

1.230,00 
Zielona sukienka

Zielona sukienka

Mirosława Fortini

1.410,00 
Twarz kobiety

Twarz kobiety

Mirosława Fortini

1.380,00 
Piękna kobieta

Piękna kobieta

Mirosława Fortini

1.150,00 
Kobieta w krzywym zwierciadle

Kobieta w krzywym zwierciadle

Mirosława Fortini

780,00 
Martwa natura z lampą

Martwa natura z lampą

Mirosława Fortini

828,00 
Miska owoców

Miska owoców

Mirosława Fortini

828,00 
Odpoczynek

Odpoczynek

Mirosława Fortini

1.260,00 
NIEBIESKI SZALIK

NIEBIESKI SZALIK

Mirosława Fortini

1.265,00 
Table

Table

Mirosława Fortini

756,00 
Wiosna

Wiosna

Mirosława Fortini

906,00 
PORTRET PANI BOUCARD

PORTRET PANI BOUCARD

Mirosława Fortini

1.035,00 
PORTRET IRY

PORTRET IRY

Mirosława Fortini

1.265,00 
Make up

Make up

Mirosława Fortini

636,00 
Instrument muzyczny

Instrument muzyczny

Mirosława Fortini

1.150,00 
Młoda para

Młoda para

Mirosława Fortini

960,00