Małgorzata Chmielowska

MAŁGORZATA CHMIELOWSKA

Małgorzata Chmielowska urodziła się 14 września 1962 roku w Koszalinie. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie gdzie realizowała dyplom z rzeźby- ceramiki pod kierunkiem Piotra Maksymiuka. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1996 roku z rysunku i malarstwa w pracowni Andrzeja Leśnika. Jest autorką biografii artysty rzeźbiarza „Melchior Zapolnik- życie i twórczość.” Edukacją dzieci i młodzieży zajmuje się od 1985 r. Prowadzi wykłady i zajęcia plastyczne dla dorosłych i studentów uczelni wyższych. Od 1993 roku należała do Koszalińskiego Klubu Nauczycieli Plastyków – Twórców gdzie pełniła funkcję prezesa. Organizowała wystawy twórczości plastycznej artystów z Polski i z zagranicy, plenery i warsztaty artystyczne. W 2003 roku wstąpiła do Związku Artystów Plastyków-obecnie Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej.

Dzieła

Spotkanie

Spotkanie

Małgorzata Chmielowska

3.840,00  3.600,00 
Razem

Razem

Małgorzata Chmielowska

3.910,00 
Anioł

Anioł

Małgorzata Chmielowska

4.830,00  4.600,00 
Z Tobą

Z Tobą

Małgorzata Chmielowska

3.910,00 
Tajemnica

Tajemnica

Małgorzata Chmielowska

3.680,00 
Smuteczek

Smuteczek

Małgorzata Chmielowska

3.910,00 
Motyl

Motyl

Małgorzata Chmielowska

4.830,00